Mësoni shqip

KURSI I GJUHËS SERBE

Kontakti

OJQ Qendra për Nisma Sociale

Mitrovicë e Veriut, rr. Sutjeska 70

socijalneinicijative@gmail.com

+ 381 64 324 75 60

+ 383 49 109 269

Copyright © 2019.

Centar za socijalne inicijative


Materiali nga kjo platformë mund të përdoret vetëm për qëllime informative. OJQ Qendra për Nisma Sociale është përpjekur të sigurojë kompetencën dhe saktësinë e të dhënave. Megjithatë, të gjitha informacionet janë vepër autoriale dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërish qëndrimin e CSI-së. Prandaj, CSI nuk merr përgjegjësi për humbjet e mundshme që mund të dalin nga mbështetja në informacionet që përmban kjo platformë.
Ndalohet kopjimi dhe shkarkimi i përmbajtjes. Të gjitha të drejtat e rezervuara.