Mësojmë serbisht

KURSI I GJUHËS SERBE

Mësimi 13

6. Lexo rregullin e pastaj dëgjo dhe shkruaj çfarë bën Jelena para se të nisët për shkollë. Kujdes: shfrytëzo fjalët e ofruara, vetëm se një fjalë duhet ta shkruash vetë.

Copyright © 2019.

Centar za socijalne inicijative


Materiali nga kjo platformë mund të përdoret vetëm për qëllime informative. OJQ Qendra për Nisma Sociale është përpjekur të sigurojë kompetencën dhe saktësinë e të dhënave. Megjithatë, të gjitha informacionet janë vepër autoriale dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërish qëndrimin e CSI-së. Prandaj, CSI nuk merr përgjegjësi për humbjet e mundshme që mund të dalin nga mbështetja në informacionet që përmban kjo platformë.
Ndalohet kopjimi dhe shkarkimi i përmbajtjes. Të gjitha të drejtat e rezervuara.