Mësojmë serbisht

KURSI I GJUHËS SERBE

Mësimi 18

5. Lexoje rregullin, e pastaj shkruaj sa kushtojnë gjësendet e veshjes, ashtu që fjalët përkatëse do t’i tërheqësh në vendin përkatës.

Copyright © 2019.

Centar za socijalne inicijative


Materiali nga kjo platformë mund të përdoret vetëm për qëllime informative. OJQ Qendra për Nisma Sociale është përpjekur të sigurojë kompetencën dhe saktësinë e të dhënave. Megjithatë, të gjitha informacionet janë vepër autoriale dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërish qëndrimin e CSI-së. Prandaj, CSI nuk merr përgjegjësi për humbjet e mundshme që mund të dalin nga mbështetja në informacionet që përmban kjo platformë.
Ndalohet kopjimi dhe shkarkimi i përmbajtjes. Të gjitha të drejtat e rezervuara.