Učimo albanski

KURS ALBANSKOG JEZIKA

Lekcija 20

2. Do sada smo naučili sva slova u albanskom jeziku, a sada ćemo čuti abecedu. Nakonšto je čuješ, pročitaj je.

Copyright © 2022.

Centar za socijalne inicijative


Materijal iz ove platforme može se koristiti samo u informativne svrhe. NVO Centar za socijane inicijative se trudio da obezbedi kompetentnost i tačnost podataka. Ipak, sve informacije su delo autora i ne predstavljaju nužno stav CSI. Zbog toga, CSI ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne gubitke koji mogu nastati zbog oslanjanja na informacije sadržane u ovoj platformi.
Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja. Sva prava zadržana.